IMG_0658
The%20Angel2
Salem%20Chapel

Eglwys Annibynnol Salem

Croeso i dudalen we Eglwys Annibynnol Salem, ger Llandeilo, Sir Gaerfyrddin. Yma cewch fanylion ein hoedfaon, a manylion cyswllt ein swyddogion.

Swyddogion...

Arweinydd:

Mr P Harries

Diaconiaid:
Mr J Roberts
Mr T M Thomas
Mr A J M Evans
Mr B Davies
Mr P Harries
Mrs B Rees

Ysgrifennydd:
Mr T M Thomas

Trysorydd:
Mrs B Rees

Ysgrifennydd Ariannol:
Mr A J M Evans

Ysgrifennydd Gohebol:
Mr P Harries

Organyddion:
Mrs Gwenfyl Evans
Miss Elin Harries

Ymddiriedolwyr:
Mr J G Roberts
Mr D Davies
Mr A Evans
Mr P Harries
Mrs G Evans
Mrs B Rees

Cyfarfodydd Blynyddol Salem

Mehefin 21 2015

Y Parchedig Gareth Morgan Jones, Pontardawe

Mehefin 26 2016
Y Parchedig Hywel Wyn Richards, Penybont-ar-Ogwr

Mehefin 25 2017
Y Parchedig Guto Prys ap Gwynfor Ll.B., B.D., Llandysul

Mehefin 24 2018
Y Parchedig Kevin Davies, B.Th., Caerdydd

Salem%20Chapel

Cyfarfod Diolchgarwch

Nos Fawrth Medi 29ain 2015 am 7.00 o'r gloch

Y Parchedig Euryl Howells, B.A. Uwch-Gaplan Bwrdd Iechyd Hywel Dda

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player